Connemara Pony Breeders Society

         Ashbrook Connemara Pony Stud and Magazine

         Niamh's weblog

         Clifden Show Archive

         CPBS Stallion Archive

               Castle Connemara Ponies

 

   
 

Kingstown Connemara Ponies

 

Fernville Connemara Pony Stud

 
 

HWSD - Hoof Wall Separation Disease kan tyckas inte ha med min resa att göra. Men det faktum
att det nu har bevisats vara en ärftlig åkomma som drabbar rasen, och att det kan förebyggas
ser många som något av det viktigaste som hänt inom Connemara-aveln. Och dessutom vet jag
att det finns flera ponnyer med HWSD bland bilderna på den här sajten...

HWSD - Hoof Wall Separation Disease may seem irrelevant to my "travel diary". But the fact
that it finally has been proven as a genetic disorder in Connemara ponies and that it thanks to
the research that has been done can be prevented, must be considered as very important for the
breed. And btw, I know there are several HWSD affected ponies among those on this website...

               Information on HWSD:

               Connemara Pony Research Group                

               The peer review article on HWSD, released in April 2015.

               Testing ponies for HWSD status, VGL Davis, California

               A really good video on HWSD, by Catherine McTaggart, Australia:

 

 

                                  Connemara Ireland

                                  Connemara.net

                                  Connemara Tourism

                                       

   

   
   

Min egen banner - använd den gärna om du vill länka till den här sajten!
My own banner - feel free to use it if you want to link to this site!

   

Pomonas Connemaror - mina egna ponnyer
Pomona's Connemaras - my own ponies

   
   
   

©Sigrid Åberg/Pomona's Connemaras

   

This page was updated 04/18/2015