Observera! Bilder och övrigt material får inte tas från denna webbplats! Inga tillstånd kommer att ges för att lägga ut material från dessa sidor på "Stallet", internetstall och liknande! Allt material ©Sigrid Åberg/Pomonas Connemaror.

Please note: It is not allowed to copy photos or ather material from this website! No permissions will be given to use pictures from these pages on websites like "virtual stables" etc! All material ©Sigrid Åberg/Pomona's Connemaras.

   

 

På denna webplats har jag samlat bildminnen från en augustivecka 2006 på Irland, främst i Connemara. För mig som svensk är "omslagsbilden" given - svenska Janus som under året erövrat 3 BIS-titlar vid olika utställningar på Irland. Här ses han på Clifden Show där han blev 3:a i hingstklassen.

Här hittar du foton på ca 140 olika ponnyer från flera stuteribesök samt från Clifden Show. De allra flesta är förstås Irlandsfödda, men det finns också enstaka ponnyer födda i Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Danmark och Sverige. Ponnyernas namn är länkade till deras stamtavlor på www.allbreedpedigree.com

Med så många ponnyer och foton att hålla reda på finns en risk att det blir fel. Ser du något som inte stämmer så vore jag tacksam om du kontaktar mig så jag kan rätta till det.

This website contains my photo memories from a week spent in Ireland, mainly in Connemara, in August 2006. Being a Swede myself, in my opinion the "cover photo" of course has to be the Swedish stallion Janus, supreme champion at 3 different Irish breedshows this year. The photo above is from Clifden Show, where he was third in the stallion class.

Photos of approx. 140 different ponies can be seen here. The pictures are from several studs as well as from Clifden Show. The majority of them are bred in Ireland of course, but there are some bred in France, Holland, Great Britain, Germany, Denmark and Sweden. The ponies' names are linked to their pedigrees on www.allbreedpedigree.com

Having to deal with this amount of photos of so many different ponies, I might have made mistakes about the ponies' identities. If you find anything that should be corrected, please let me know.

 

Senast uppdaterad/Laterst update:

2015-04-18: Länksidan uppdaterad

04/18/2015: Links page updated

 

Sidan ses bäst i upplösning
This site is best viewed in

1024x768

 

Kontakt/Contact
  

 

     
 
visitors since
September 12
th 2006
   
   

©Sigrid Åberg/Pomona's Connemaras