Potentilla, Myristica och Stellaria i mars.

Vårbete i maj. Myristica och Corylus.

   

Potentilla gläds över att få återse sin
sommarkomps Krabat. Juni 2011.

   

   Myristica och Stellaria t. v.

   Nedan har de fått
   sällskap av Corylus. Juni.

   

 

Längst bort till vänster, en som känner sig akterseglad. "Va! Har jag missat något?!"

 

 

 
         
                     
         
                     
         
                     
         
                     
         
   

©Sigrid Åberg/Pomonas Connemaror

Denna sida uppdaterades 2012-09-06