All photos ©Sigrid Åberg/Pomona's Connemaras
   

Connemaralandskap inklusive Kingstown Fairy och Fairyhill Heather med föl.
Connemara scenery including Kingstown Fairy and Fairyhill Heather with foals.

   


                           På Fairyhill trakterades vi med ett generöst                            "förmiddagsfika" bestående av hummer, ost ,                            vin och Irish Coffee, medan en stolt John                            Mullen berättade om Kingstown Molly 2nd's                            framgångar vid föregående års Clifden Show.

                At Fairyhill we were offered a generous "9 o'clock tea" with lobster, cheese, wine and Irish Coffee,                 and a proud John Mullen told us about Kingstown Molly 2nd's success at last year's Clifden Show.

   


Kingstown Molly 2nd
BIS vid Clifden Show 2005.
                     Supreme Champion at Clifden Show 2005.

   

Fairyhill Molly
Champion föl vid Clifden 2006.

Champion foal at Clifden 2006.

Fairyhill Tomboy

   

   

Fairyhill

   
                 
 

©Sigrid Åberg/Pomona's Connemaras

 

This page was updated 01/23/2007